incirburnu.com
Bafra'nın bilinmeyenleri
site açıklaması
Bafra Tarihi
İncir Burnu
Resimler
Harita
İletişim
Haber ve Etkinlikler
İncir Burnu

    Samsun ilinde birçok doğal ve yapay göl vardır. Başlıca doğal göller kıyı ovalarında yer alan lagünler (denizkulağı) ile Lâdik Gölü'dür. Yapay göller ise Yeşilırmak üzerinde kurulmuş olan Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu barajlarının ardında suların toplanmasıyla oluşan baraj gölleridir.

                Kızılırmak ve Yeşilırmak deltası geniş ve küt birer yarımada gibi Karadeniz'e uzanır. Bafra Ovası'nın kuzeyinde yer alan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e ulaştığı kesimdeki çıkıntı Bafra Burnu, bu ovanın doğusundaki çıkıntıda İncir Burnu adıyla anılır. Bafra Ovası kıyılarında doğal kumsallar uzanır. Kumsalın hemen ardında yer alan lagünlerin çevresi sazlık ve bataklıktır. Bu ovadaki başlıca lagünler Karaboğaz, Liman ve Balık gölleri ile Uzungöl'dür. Çarşamba Ovası'nın doğu ucunda Çaltı Burnu, batı ucunda da Cıva Burnu yer alır. Bu ovadaki kumsalların gerisinde bulunan başlıca lagünler ise Dumanlı göl, Akgöl ve Simenlik Gölü'dür.

                Çevresinde ülkemizin en etkin deprem bölgelerinden biri bulunan Kuzey Anadolu kırık kuşağı, Samsun ilinin güney kesiminden geçer. Tarih boyunca bu kesimde oluşan depremlerin önemli ölçüde yıkıma ve can kaybına neden olduğu bilinmektedir. Samsun ili nemli ve ılıman bir iklimin etkisi altındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1.000 milimetreyi geçmeyen Samsun iline en çok sonbahar ve kış mevsimlerinde yağış düşer. Uzun yıllardır yapılan gözlemler sırasında hava sıcaklığının -10°C'nin altına düştüğü görülmeyen Samsun'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı da 37°C'den azdır.

                 İncir burnu yakınlarında bolca bulunan incir ağaçları vardır. Bu bölge ağaçlık ve çalılıklarla kaplıdır. Yaban hayatının hüküm sürdüğü bu alanda yabani tavşan, çakal, çeşitli türde sürüngen ve kuş turu görmek mümkündür. İncir ağaçlarının çok olmasından dolayı bu buruna incir burnu denilmiştir. Günümüzde bu ağaçlar azalmış olsada halen bir çok yaşlı incir ağacına rastlamak mümkündür. Ayrıca bu bölge yaz mevsimlerinde günlük deniz turizmi için müsait olup suyu temiz, sahilleri kumsaldır.


(Kaynak: http://www.nuveforum.net/1735-genel-kultur-s-s/69736-samsun-tarihi-ekonomisi/)
site açıklaması
Bafra Tarihi
İncir Burnu
Resimler
Harita
İletişim
Haber ve Etkinlikler